Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin và Phúc Âm hoá đời sống gia đình
Thứ năm, 02/07/2015
Ngày 27.6.2015, Đức cha phụ tá Anphong và các bạn đến thăm giáo xứ Lào Cai. Trong nhóm những người bạn, có cha Antôn Nguyễn Trường Thăng và một số gia đình anh em học cùng tiểu chủng viện Gioan Đà Nẵng nay đang sống ơn gọi gia đình.
Thế mà 30 năm ẩn dật, các Phúc Âm chỉ để lại một câu chuyện độc nhất, đó là lần Chúa Giêsu lên 12 tuổi đi dự lễ với cha mẹ Người ở Giêrusalem. Lần đó Chúa bị lạc trong đền thờ. Sau 3 ngày cha mẹ Người mới tìm thấy.


Video lễ an táng cha Phêrô Lã Quang Hiệu - giáo xứ Lộc Hưng
Liên kết website


Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Thiết kế web: OnIP™