Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin và Phúc Âm hoá đời sống gia đình
Thứ tư, 30/07/2014
TIN TỨC
Yêu cầu không hợp lệ hoặc thông tin không tồn tại!
Invalid request or the information does not exist!
Thánh lễ Tạ Ơn của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Giáo xứ Nỗ Lực - Phú Thọ
Tiêu điểm
Đức Tổng Giám Mục Canterbury, vị đứng đầu của Anh Giáo, đã viết thư cho ĐGH Phanxicô để xin Ngài đừng vì việc Giáo Hội Anh Giáo chấp thuận tấn phong Giám Mục cho phụ nữ mà tiến trình hiệp nhất giữa Công Giáo và Anh Giáo bị trệch ra khỏi chương trình hiệp nhất.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Đêm thánh vô cùng
Powered by OnIP