Thứ bẩy, 20/12/2014
TIN TỨC
Yêu cầu không hợp lệ hoặc thông tin không tồn tại!
Invalid request or the information does not exist!
Thánh lễ Tạ Ơn của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Giáo xứ Nỗ Lực - Phú Thọ
Tiêu điểm
Mẹ quá ư tuyệt vời, chẳng vậy lời đầu tiên sứ thần Gab-ri-en mang đến tặng Mẹ là: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
Thánh ca & Nhạc công giáo
Đêm thánh vô cùng
Powered by OnIP